VJES系列,VJTeacher

          VJES 1.0系列


          最新版本1.0.1505.0

          發布日期:2013-09-29

          下載地址:http://nagasoft.cn/download/VJES/latest.rar

           


          VJES 1.1系列


          最新版本1.1.688.0


          發布日期:2018-11-07


          更新記錄:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/更新.txt


          簡體中文版下載地址(32 位): http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/VJES-1.1.688.0-cn.zip

          (64位 ):http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/VJES-1.1.688.0-cn-x64.zip


          英文版下載地址(64位):http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/VJES-1.1.688.0-en-x64.zip


          啟動工具下載地址:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/VJESAutoStartTool.zip


          VJES 1.2系列

          最新版本1.2.687.0


          發布日期:2018-11-07


          更新記錄:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.2/更新.txt


          簡體中文版下載地址(64位): http://nagasoft.cn/download/VJES/1.2/VJES1.2-1.2.687.0-cn.zip


          英文版下載地址(64位):http://nagasoft.cn/download/VJES/1.2/VJES1.2-1.2.687.0-en.zip


          VJTeacher


          下載地址:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/vjteacher-setup-1.1-cn.exe

          1.2版本(帶編碼推流)下載:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/vjteacher-setup-1.2-cn.exe

          1.2英文版下載:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/vjteacher-setup-1.2-en.exe


          VJES 1.1使用手冊


          下載地址:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/VJES1.1使用手冊.pdf


          三分屏課件編輯器


          下載地址:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/CourseEditor-v1.4.8.zip

           


          三分屏播放器


          下載地址:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/player-v1.1.10.1.rar


          互動教學


          主授課教室端:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/互動教學/VJESTeacher-setup-1.0.10.zip

          互動教室端:http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/互動教學/VJESClass-setup-1.0.9.zip

           

          3.0版本互動VJESInteractive:

          http://nagasoft.cn/download/VJES/1.1/互動教學/VJESInteractive-setup-3.0.zip

          VJESMobile Android APK:

          http://nagasoft.cn/download/apk/VJESMobile/VJESMobile.apk

          VJESMobile iOS APP:


          99久久精品久久久久久婷婷,99久久精品免费看国产,99久久精品免费看国产一区